Tổng thầu thi công xây dựng là gì

tong-thau-xay-dung-tai-hai-phong

Tổng thầu là khái niệm mà bất cứ người nào hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đều biết đến. Thực tế, khái niệm và các vấn đề xung quanh tổng thầu thi công xây dựng đều được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Vậy cụ thể nó được quy định như thế nào trong Luật xây dựng hiện hành?

tong-thau-xay-dung-tai-hai-phong

Tổng thầu thi công xây dựng

Khái niệm về tổng thầu thi công xây dựng

Tại khoản 35, Điều 3 Luật xây dựng năm 2014 của chính phủ có nêu ra khái niệm về tổng thầu xây dựng như sau: 

“Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận thầu một, một số loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng.”

Theo đó, tổng thầu xây dựng được chia thành các loại hình thức:

 • Tổng thầu chuyên thiết kế xây dựng

 • Tổng thầu chuyên thi công xây dựng các công trình ( tổng thầu xây lắp)

 • Tổng thầu thực hiện thiết kế kết hợp thi công công trình 

 • Tổng thầu chuyên thiết kế, thi công và phân phối thiết bị công nghệ

 • Tổng thầu lập dự án đầu tư, thiết kế, phân phối thiết bị và thi công xây dựng công trình (tổng thầu chìa khóa trao tay)

Các loại hình thức tổng thầu thi công xây dựng trên hiện nay đều rất phổ biến trên thị trường. Trong đó loại tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình phát triển mạnh mẽ nhất.

Tổng thầu sẽ được phân chia thành thầu chính và thầu phụ. Trong đó, thầu chính là nhà thầu thực hiện kí kết hợp đồng với nhà đầu tư chính trực tiếp, thông thường thầu chính sẽ là thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lắp.

Thầu phụ là nhà thầu sẽ kí kết hợp đồng với thầu chính hoặc tổng thầu thi công xây dựng, thực hiện một phần công việc cho thầu chính hoặc tổng thầu. 

Điều kiện trở thành tổng thầu xây dựng

Theo quyết định số 19/2003/QĐ-BXD tại Điều 5 có quy định về điều kiện trở thành tổng thầu thi công xây dựng. Điều kiện chung như sau:

 • Tổ chức có đủ lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ đã thông qua đào tạo có thể đáp ứng được các yêu cầu của mọi lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng mà tổ chức đảm nhận.

 • Tổ chức được trang bị các thiệt bị chủ yếu đáp ứng cho công việc tư vấn đầu tư xây dựng,

 • Tổ chức có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp để thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng,

 • Phải thực hiện theo đúng pháp luật về các quy định về bảo hiểm trong quá trình tư vấn đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, tại các điều 6 đến điều 14 của Quyết định này còn quy định rõ từng điều kiện cụ thể. Bao gồm điều kiện năng lực của tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng, năng lực ban quản lý dự án, nhà thầu khảo sát chất lượng, nhà thầu thiết kế, giám sát thi công, kiểm định chất lượng,…

Riêng Điều 14 quyết định số 19/2003/QĐ-BXD quy định về điều kiện năng lực của tổng thầu thi công xây dựng như sau:

“1. Có các điều kiện năng lực theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 phù hợp với hình thức tổng thầu nêu tại khoản 14 Điều 2 của Quy định này.

2. Có kinh nghiệm:

a- Đối với tổng thầu thiết kế: Đã làm tổng thầu thiết kế 1 công trình tương tự hoặc thầu chính thiết kế 2 công trình tương tự.

b- Đối với tổng thầu xây lắp: Đã làm tổng thầu xây lắp 1 công trình tương tự hoặc thầu chính xây lắp 2 công trình tương tự.

c- Đối với tổng thầu thiết kế và xây lắp: Đã làm tổng thầu thiết kế và xây lắp hoặc tổng thầu xây lắp 1 công trình tương tự.

d- Đối với tổng thầu EPC: Đã làm tổng thầu EPC hoặc tổng thầu thiết kế và xây lắp hoặc tổng thầu xây lắp 1 công trình tương tự hoặc thầu chính xây lắp 3 công trình tương tự.

e- Đối với tổng thầu chìa khoá trao tay: Đã làm tổng thầu chìa khoá trao tay 1 dự án tương tự hoặc tổng thầu EPC hoặc tổng thầu thiết kế và xây lắp 1 công trình hoặc một dự án tương tự.”

tong-thau-xay-dung-tai-hai-phong

Điều kiện để trở thành tổng thầu xây dựng là gì?

Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổng thầu thi công xây dựng

Tổng thầu xây dựng sẽ có các quyền lợi riêng khi thi công xây dựng công trình. Đồng thời kèm với đó là nghĩa vụ và trách nhiệm mà tổng thầu phải thực hiện. 

Quyền lợi

Dựa theo Khoản 1 điều 28 của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của chính phủ thì tổng thầu thi công xây dựng có các quyền sau đây:

 • Quyền kiểm soát trên mọi phương tiện, biện pháp thi công công trình trong phạm vi dự án.

 • Quyền bổ sung, thay thế nhà thầu phụ trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá thành sau khi được chủ đầu tư chấp thuận.

 • Tổng thầu có quyền lựa chọn nhà thầu phụ qua việc đấu thầu, chỉ định nhà thầu phù hợp với tổng thầu cũng như phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Trách nhiệm

Do được quyền kiểm soát công trình, lựa chọn nhà thầu phụ nên tổng thầu xây dựng phải có trách nhiệm với mọi phương tiện, biện pháp thi công được sử dụng trong quá trình thi công. 

Tổng thầu còn phải có trách nhiệm cung cấp cho các nhà thầu phụ toàn bộ nguyên vật liệu, nhân công lao động, các dịch vụ đáp ứng quá trình thi công xây dựng công trình.

Tổng thầu phải thực hiện kí kết hợp đồng trong trường hợp có hợp đồng thi công có giá trị lớn với các nhà thầu phụ. 

Nghĩa vụ

Cũng tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, cụ thể tại Khoản 2 Điều 28 có quy định nghĩa vụ của tổng thầu thi công xây dựng như sau:

 • Tổng thầu có nghĩa vụ tổ chức điều hành công trường thi công, điều phối nhà thầu phụ về việc sử dụng hợp lý các công trình thi công. Điều này giúp tránh lãng phí, bảo vệ mặt bằng, giữ an toàn, an ninh trật tự công trường. Nhà thầu phụ có nghĩa vụ thực hiện theo chỉ đạo của tổng thầu.

 • Nghĩa vụ lập kế hoạch, thỏa thuận với chủ đầu tư trong quá trình thi công theo từng giai đoạn, hạng mục công trình. Lập kế hoạch thanh toán hợp đồng.

 • Tổng thầu phải thực hiện tổ chức mua, thiết kế, cung ứng vật tư, trang thiết bị theo yêu cầu đảm bảo tiến độ hợp đồng. Thực hiện thỏa thuận, thống nhất hồ sơ mời thầu mua các thiết bị công nghệ với chủ đầu tư.

 • Quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng pháp luật và quy định đã nêu trong hợp đồng.

 • Tổ chức, điều phối, quản lý mọi hoạt động công trình. Đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an ninh công trường, phòng cháy chữa cháy.

 • Phối hợp cùng nhà đầu tư chủ động khi cần đào tạo cán bộ quản lý, công nhân vận hành, chuyển giao công nghệ, bàn giao bản vẽ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, kèm theo đó là cách vận hành, sử dụng và bảo trì cho nhà đầu tư.

 • Tổng thầu thực hiện thử nghiệm, điều chỉnh, bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư theo quy định pháp luật và theo hợp đồng.

 • Nghĩa vụ bảo hành công trình đã hoàn thiện theo đúng quy định.

 • Phải thực hiện trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về chất lượng công trình, tiến độ thực hiện công trình bao gồm cả những phần đã giao cho nhà thầu phụ. Bồi thường thiệt hại, bồi thường vật chất khi có sự cố xảy ra.

tong-thau-thi-cong-xay-dung-tai-hai-phong

Tổng thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với quá trình thi công công trình

Một số tổng thầu thi công xây dựng đứng đầu nước ta hiện nay

Tổng thầu thi công xây dựng uy tín được đánh giá dựa trên kết quả nghiên cứu về tác động của các yếu tố: tài chính, uy tín truyền thông, đánh giá của chuyên gia. Trong đó:

 • Tài chính: Thể hiện qua báo cáo tài chính gần nhất của các công ty.

 • Uy tín truyền thông: Dựa trên phần mềm Media Coding qua các bài viết của công ty trên các kênh truyền thông.

 • Đánh giá của chuyên gia: Khảo sát của các chuyên gia trong ngành dựa trên tình hình kinh doanh, thị trường hoạt động công trình, số lượng dự án, chất lượng của các dự án và một số những yếu tố khác.

Dưới đây là danh sách 10 nhà thầu xây dựng lớn uy tín nhất hiện nay theo 3 yếu tố trên:

 • Công ty CP tập đoàn xây dựng Hòa Bình

 • Công ty CPXD Coteccons

 • Công ty CP đầu tư XD Ricons

 • Công ty TNHH tập đoàn XD Delta

 • Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Udic

 • Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons

 • Công ty CP Ecoba Việt Nam

 • Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam

 • Công ty CPXD Phục Hưng Holdings.

Dựa vào đâu để đánh giá tổng thầu thi công xây dựng uy tín

Các tổng thầu thi công xây dựng trên đều có lịch sử hình thành lâu đời và thực hiện rất nhiều các công trình lớn nhỏ trên cả nước. Danh sách xếp hạng sẽ được các chuyên gia công bố hàng năm.

Với mục tiêu trở thành nhà thầu uy tín trong lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng, Myhouse không ngừng cố gắng cải thiện, nâng cao giá trị trên thị trường Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty thiết kế kiến trúc nội thất hàng đầu Việt Nam, là sự lựa chọn đáng tin cậy của các tổng thầu xây dựng.

Với thế mạnh là thiết kế và thi công nội thất, chúng tôi luôn tập trung phát triển thế mạnh của mình, đồng thời mở rộng các dịch vụ thiết kế và thi công xây dựng biệt thự, nhà ở cao cấp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hi vọng rằng, với những nỗ lực không ngừng thì Nội thất & Kiến trúc Myhouse sẽ trở thành thương hiệu thiết kế, thi công nội thất – xây dựng hàng đầu Việt Nam, là nơi mà mọi nhà đầu tư, tổng thầu xây dựng trao gửi niềm tin.

tong-thau-thi-cong-xay-dung-tai-hai-phong

Myhouse – Đơn vị chuyên thiết kế và thi công xây dựng

Như vậy, tổng thầu thi công xây dựng đóng vai trò quan trọng để hoàn thiện một công trình xây dựng. Tổng thầu có những quyền lợi riêng biệt cùng với những trách nhiệm, nghĩa vụ to lớn mà không phải đươn vị nào cũng có thể đảm nhiệm.

kinh-nghiem-lua-chon-nha-thau-thi-cong

Kinh nghiệm để chọn lựa một nhà thầu xây dựng uy tín

Khi đã có quyết định thi công một công trình nào đó và bạn đã có trong tay bản thiết kế chi tiết, thì đương nhiên việc cần làm của bạn ngay lúc này đó là chọn một nhà thầu xây dựng thật uy tín. Vậy tiêu chí để chọn lựa là gì? Cùng tìm hiểu nhé!

Hãy chọn một nhà thầu giàu kinh nghiệm và trình độ

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu từ người than, bạn bè,… những người đã từng thuê một nhà thầu xây dựng nào đó. Ngoài ra, bạn cùng nên tìm đến các chuyên gia để được tư vấn và tìm được nhà thầu tốt nhất.

tong-thau-thi-cong-xay-dung-tai-hai-phong

Một nhà thầu tốt phải có đầy đủ kinh nghiệm chuyên sâu về xây dựng, trình độ thi công phải đạt tiêu chuẩn, mang tới những người thợ có tay nghề cao. Bên cạnh đó, đơn vị nhận thi công cần đáp ứng đầy đủ về thiết bị, trực tiếp giám sát công trình, giá cả hợp lý, kỹ thuật,tiến độ thi công và an toàn lao động.

Đảm bảo vấn đề pháp lý

Một nhà thầu xây dựng uy tín cần có giấy tờ pháp lí rõ ràng, có tư cách pháp nhân để đảm bảo cho ngôi nhà của bạn. Ngược lại, nếu là một nhà thầu tay ngang thì rõ ràng là khồng hề uy tín, bạn nên cân nhắc bỏ qua.

Cần thỏa thuận rõ về thời gian

Một nhà thầu xây dựng uy tín sẽ đưa ra cho bạn bản kế hoạch chi tiết, hoạch định rõ về thời gian thi công và bàn giao công trình. Thỏa thuận về thời gian cũng là tiêu chí để đánh giá xem nhà thầu xây dựng đó có thực sự tốt hay không.

Giá cả đảm bảo

Trên thực tế đã có rất nhiều công trình bị rút ruột chỉ bởi gia chủ ham nhà đầu tư đưa ra giá rẻ. Một nhà thầu xây dựng uy tín sẽ đưa ra với giá không thấp nhưng hợp lý và chi tiết, bạn cần cân nhắc kỹ để tránh những hậu quả sau này.

Ngoài ra, còn một vài tiêu chí khác, khuyên bạn nên tham khảo thật kỹ lưỡng trước khi chọn lựa một nhà thầu xây dựng. Đây cũng là cách để bạn đảm bảo sự đầu tư cho mỗi công trình xây dựng của mình.

nha-thau-xay-dung-uy-tin-tai-hai-phong

Nhà thầu xây dựng uy tín.

Xác định vai trò của nhà thầu xây dựng đối với mỗi công trình

Nhà thầu thi công xây dựng cần xác định rõ vai trò của mình đối với mỗi công trình. Ngay khi nhận thầu, nhà thầu xây dựng sẽ phải tiếp nhận những ý kiến bàn giao công trình của chủ đầu tư, trao đổi và thống nhất ý kiến về bản thiết kế. Sau cùng, nhà thầu sẽ thực hiện xin phép thi công nếu đó là yêu cầu của chủ đầu tư.

My House cung cấp cho bạn nhà thầu thi công xây dựng uy tín.

Khi ấp ủ dự định xây dựng một ngôi nhà, điều bạn quan tâm hàng đầu đó là tìm được nhà thầu xây dựng thực sự uy tín. Vậy nên bạn đã tìm đến công ty cổ phần đầu tư kiến trúc và nội thất My House của chúng tôi và chắc hẳn bạn muốn nghe một lời tư vấn.

Vâng, My House xin trân trọng giới thiệu với bạn cũng như các chủ đầu tư những nhà thầu thi công xây dựng uy tín nhất. Những nhà thầu xây dựng của chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm, nắm chắc chức năng thực thi pháp lý và thực hiện tốt tất cả những yêu cầu mà chủ đầu tư đưa ra.

Trước khi nhận bàn giao công trình, nhà thầu thi công xây dựng của chúng tôi sẽ bàn bạc với chủ đầu tư thật kỹ lưỡng và đi đến một quyết định. Khi đã nhận bàn giao, chủ thầu sẽ huy động tất cả những tay thợ lành nghề và tâm huyết nhất, nhằm đảm bảo tiến độ công trình và giữ gìn uy tín của công ty.

Về vấn đề giá cả, thì bạn hãy cứ yên tâm vì nhà thầu xây dựng của chúng tôi sẽ dựa vào kế hoạch công trình, những yếu tố phát sinh để đưa ra với mức giá hợp lý nhất có thể.

nha-thau-thi-cong-xay-dung

Ngôi nhà mơ ước của bạn trong tương lai.

Công ty cổ phần đầu tư kiến trúc và nội thất My House tự hào vì đã cung cấp cho các chủ đầu tư những Tổng thầu thi công xây dựng uy tín nhất. Bạn đừng lo lắng, vì dù là công trình lớn hay nhỏ thì chúng tôi cũng luôn giới thiệu đến bạn những chủ thầu tốt nhất. Họ luôn đảm bảo cho công trình của bạn được thi công nhanh chóng và sớm biến những dự định của bạn thành hiện thực. Cảm ơn bạn đã đặt niềm tin với My House!

NHẬN TƯ VẤN THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT MIỄN PHÍ

  MY HOUSE CAM KẾT

  KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ MY HOUSE

  “Tôi thích cách làm việc của đội ngũ My House, rất sáng tạo và năng động. Các bạn xây dựng nên một không gian hoàn hảo, giúp tôi luôn cảm thấy thoải mái, thư giãn mỗi khi trở về nhà”
  Anh Điệp • Nam Định
  “Mình cảm thấy rất hài lòng khi lựa chọn và sử dụng dịch vụ thiết kế thi công của My House, các bạn KTS sáng tạo, đội ngũ thợ thi công chuyên nghiệp và nhiệt tình”
  Anh Quân • Vinhomes Imperia
  “Sản phẩm của các bạn rất tốt, tôi rất hài lòng và đã giới thiệu hai người bạn của mình đến thiết kế và thi công nội thất tại My House. Nhất định tôi sẽ quay lại để ủng hộ các bạn”
  Anh Triển • Vinhomes Hải Phòng
  khach-hang-noi-that-1
  “Nhân viên My House tư vấn rất nhiệt tình, có nhiều công trình thực tế để tôi tham khảo. Ngoài ra đội ngũ kiến trúc sư nắm bắt ý tưởng rất nhanh và đáp ứng rất tốt tiến độ thi công ”
  Anh Hưng Elvis • KĐT Vườn Hồng -  Hải Phòng
  “My House thi công nội thất rất đúng tiến độ. Sản phẩm có lỗi nhỏ cũng ngay lập tức được các bạn bảo hành sửa chữa nhanh chóng. Tôi rất thích phong cách làm việc chuyên nghiệp của My House”
  Chị Hiền • Đằng Hải - Hải Phòng

  Chương trình thiết kế miễn phí 100 bản vẽ mặt bằng công năng tại My House

  tang-mat-bang-cong-nang-1
  dang-ky-ngay

  LIÊN HỆ VỚI MY HOUSE

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MYHOUSE:
  Hotline: 098.101.7386
  Youtube: My House
  Showroom Hải Phòng: Shophouse HD.08, Vinhomes Marina, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
  Showroom Hà Nội: Villa Mộc Lan 6-28, Vinhome Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Nhà máy sản xuất: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

  BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ MY HOUSE

  logo
  BAO-DAN-TRI
  logo-zing-home
  cafe-f
  logo
  BAO-DAN-TRI
  logo-zing-home
  cafe-f
  NHẤN LIKE VÀ CHIA SẺ TRANG FACEBOOK CỦA MY HOUSE
  fan-page-myhouse
  NHẤN ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE CỦA MY HOUSE
  YOUTUBE
  MY HOUSE HÀ NỘI
  MY HOUSE HẢI PHÒNG
  MY HOUSE HẠ LONG
  MY HOUSE HỒ CHÍ MINH

  KÊNH THÔNG TIN QUAN TRỌNG CỦA MY HOUSE

  DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
  DÀNH CHO ỨNG VIÊN
  DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

  NHƯỢNG QUYỀN & LIÊN KẾT

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC & NỘI THẤT MY HOUSE

  Đội ngũ của My House luôn lắng nghe, chia sẻ cùng khách hàng để sáng tạo nên những không gian sống chuẩn mực, tiện nghi, hiện đại và thân thiện với môi trường cho người Việt

  CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

   Hình thức thanh toán

  Chính sách bảo hành - đổi trả

   Chính sách bảo mật

  Tư vấn miễn phí